จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com

ธุรกิจขายฝาก

Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

การฝากขาย คือ การที่เจ้าของสินค้า ซึ่งเรียกว่า ผู้ฝากขาย (Consignor) ส่งสินค้าไปให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเจ้าของสินค้าทำการจำหน่ายสินค้านั้นให้ ซึ่งเรียกว่า ผู้รับฝากขาย (Consignee) และผู้รับฝากขายจะได้รับผลตอบแทนเป็นค่านายหน้า ซึ่งจะคำนวณเป็นอัตราร้อยละจากยอดขาย

 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น จำกัด http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น จำกัด http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th

การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น

วิธีการบัญชีทางด้านผู้ฝากขาย        

ขั้นตอนที่ 1  ขั้นตอนการกำหนดเลขที่บัญชี  ให้กำหนดเลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการฝากขายไว้ในผังบัญชีที่ เมนูบัญชี ข้อ 2. ผังบัญชี

บัญชีหมวดเลขที่บัญชี
ลูกหนี้ผู้รับฝากขายสินทรัพย์1130-04
รายได้ฝากขายรายได้4100-05
ค่านายหน้าค่าใช้จ่าย5200-01
ค่าขนส่งค่าใช้จ่าย5200-05
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค่าใช้จ่าย5370-06
โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส Express โทร.087-980-6789

ขั้นตอนที่ 2

ตั้งรหัสคลังสินค้า ที่ เมนูเริ่มระบบ ข้อ 2. กำหนดตารางข้อมูล / ข้อ 21 คลังสินค้า โดยแยกตามผู้รับฝากขาย เช่น ห้างแมคโคร เป็น คลัง MAK

ขั้นตอนที่ 3

ตั้งรหัสลูกค้าที่ เมนูขาย ข้อ 6. รายละเอียดลูกค้า โดยตั้งตามลูกค้าที่รับฝากขาย เช่น ห้างแมคโคร

โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส Express โทร.087-980-6789

ขั้นตอนที่ 4

ตั้งกลุ่มบัญชีสินค้า ที่เมนูเริ่มระบบ >> ข้อ 1. กำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ >> ข้อ 3. ระบบสินค้า >> ข้อ 2. กลุ่มบัญชีสินค้า โดยกำหนด บัญชีขายสินค้า เป็น บัญชีเงินสด '1111-00' เพื่อใช้ในการเปิดบิลขายสด จะได้ไม่มีการบันทึกบัญชี

โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส Express โทร.087-980-6789

ขั้นตอนที่ 5 กำหนดรหัสสินค้าที่ เมนูสินค้า ข้อ 2. รายละเอียดสินค้า

โปรแกรม express โทร. 087-980-6789

ขั้นตอนที่ 6 กำหนดรหัสค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการฝากขาย เช่น ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ เมนูซื้อ ข้อ 7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ขั้นตอนที่ 7 กำหนดวิธีการรับชำระหนี้ เช่นค่านายหน้า ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่เมนูเริ่มระบบ ข้อ1. กำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ข้อ 4. ระบบขายและลูกหนี้ ข้อ 2.วิธีรับชำระหนี้

ขั้นตอนที่ 8 กำหนดรหัสรายได้ ที่เมนูสินค้า ข้อ 4. รายละเอียดสินค้าบริการ โดยรหัสรายได้จะไม่สามารถสร้างซ้ำ กับรหัสสินค้าชื่อสินค้าตั้งให้เหมือนกันได้ และเลขที่บัญชีรายได้ ก็เป็นบัญชีเดียวกับรายได้ฝากขายที่ต้องการบันทึก

ขั้นตอนในการทำงาน

9-Express-ฝากขาย-0879806789

1. การโอนสินค้า ให้ทำการโอนย้ายระหว่างคลังเพื่อเป็นการย้ายสินค้าจากคลังหลัก ไปยังคลังรับฝากขายที่ เมนูสินค้า ข้อ 1. รายการประจำวันสินค้า / ข้อ 2. โอนย้ายระหว่างคลัง เพื่อทำการโอนย้ายสินค้าไปยังคลังปลายทาง หรือ คลังของผู้รับฝากขายที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว (โปรแกรมไม่มีการบันทึกบัญชี)

10-Express-ฝากขาย-0879806789

2. ในการทำรายการฝากขาย ให้เปิดบิลขายเพื่อเป็นการส่งสินค้าไปให้ผู้รับฝากขายที่ เมนูขาย ข้อ 4. ขายเงินเชื่อโดยใช้รหัสสินค้าที่กำหนดไว้แล้วในเมนู รายละเอียดสินค้าบริการ และให้ระบุคลังในใบกำกับเป็น คลังรับฝากขาย MAK

Note :

 • Note : ปกติแล้วห้างจะให้เราออกใบกำกับภาษีให้เลย ดังนั้นเมื่อเราดึงสินค้าบริการมาออกในหน้านี้ ให้เรากำหนดภาษีขายเป็น เกณฑ์สิทธิ์ นะคะ
 • ระบบจะบันทึกรายวัน ให้แบบนี้ค่ะ Perpetual และแบบ Periodic บันทึกเหมือนกัน

**** หมายเหตุ การลงบัญชีทั้ง 2 แบบเหมือนกัน เพราะรหัสสินค้าที่ใช้เป็นสินค้าบริการ จึงไม่มีการบันทึกบัญชีต้นทุนให้

12-Express-ฝากขาย-0879806789

3. กรณีมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝากขายเกิดขึ้น ซึ่งได้ตกลงให้ ผู้ฝากขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ให้ไปบันทึกที่ เมนูซื้อ ข้อ 5. บันทึกค่าใช้จ่าย ตามรหัสที่ตั้งไว้ในรายละเอียดค่าใช้จ่าย ถ้ามีหัก ณ ที่จ่าย ก็ใส่ไปนะคะ

โปรแกรมจะบันทึกบัญชีแบบ Perpetual และ แบบ Periodic เหมือนกัน

4. มีการเช็คสินค้าที่ห้าง ในหนึ่งอาทิตย์ถัดมา ถ้าไม่มีของก็ถือว่าสินค้าที่ฝาก ได้ขายไป ก็จะทำการเปิดบิลขาย เพื่อให้โปรแกรมตัดสต๊อคสินค้าตามยอดที่ขายจริงที่ เมนูขาย ข้อ 2. ขายเงินสด และระบุคลัง MAK โดยขั้นตอนนี้จะไม่มีการบันทึกบัญชีรายได้ฝากขายแล้ว เพราะรายได้ได้เกิดตอนเปิดบิลขายเชื่อแล้ว

Note : บิลนี้จะต้องไม่มี vat นะคะ เพราะว่าตอนเปิดบิลขายเชื่อ เรารับรู้ vat ไปแล้ว

รายวัน แบบ Perpetual จะบันทึกบัญชี

Dr.  ต้นทุนสินค้าเพื่อขาย

      Cr. สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ

ส่วน Periodic ไม่มีการบันทึกบัญชี

Note: รายวันขายจะไม่มีการบันทึกบัญชี หากยังไม่มีรายการซื้อสินค้าตัวนั้น ๆ เข้ามา เพราะจะไม่มีต้นทุนให้ตัดค่ะ

5. เมื่อทางผู้ฝากขายได้รับรายงานการฝากขาย เกี่ยวกับการขายสินค้าที่ขายว่ามีจำนวนเท่าใด และมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ผู้ฝากขายออกแทน คิดค่านายหน้าเท่าใด และเหลือเงินที่ได้รับ ทางด้านผู้ฝากขายต้องทำการบันทึกการรับชำระหนี้จากผู้รับฝากขายตามบิลที่ได้เปิดไว้ที่ เมนูการเงิน ข้อ 1. รับเงิน / ข้อ 5. รับชำระหนี้ เพื่อทำการตัดยอดลูกหนี้ ซึ่งยอดที่รับชำระหนี้จะเป็นยอดเดียวกับการเปิดบิลขายสด + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เช่น บิลขาย ยอด 19,260 ยอดภาษี คือ[ 18,000 *.07 =1,260] ยอดรับชำระหนี้ คือ[ 18,000+1,260 = 19,260.-] หักด้วยค่านายหน้า หรือค่าฝากส่ง ก็จะเหลือเงินที่ลูกหนี้ต้องชำระ อาจจะชำระมาเป็นเงินสด / เช็ค / หรือเงินโอน ก็บันทึกตามที่รับชำระมาค่ะ

 

เรามาดูการบันทึกรายวันกัน หน้าตารายวันจะเป็นแบบนี้จ๊ะ

กรณีสินค้าที่ฝากขาย ขายไม่หมด และทางผู้รับฝากขายได้ส่งสินค้ากลับคืน ให้ทำเอกสารรับคืนสินค้าที่ เมนูการเงิน ข้อ 1. รับเงิน / ข้อ 4. ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า และระบุคลังที่รับคืนสินค้าเป็น คลัง HO (คลังสินค้าของผู้ฝากขายเอง)


Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com