จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com

ธุรกิจซื้อมา-ขายไป

Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น จำกัด http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น จำกัด http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th

มาว่ากันด้วย การนำโปรแกรมบัญชี Express มาใช้ในธุรกิจซื้อมา - ขายไป

ปกติแล้วโปรแกรม Express สามารถนำมาใช้งานกับธุรกิจชื้อมา-ขายไป ได้เลยค่ะ เพียงแค่เพิ่มฐานข้อมูลสินค้า / ผู้จำหน่าย / ลูกค้า เข้าไป ก็สามารถเปิดบิลได้เลย ยกตัวอย่างเช่น

บันทึกซื้อสินค้า

 1. บริษัท จำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง จะทำการซื้อปูนตราเสือเข้ามา 20 กระสอบ
 • เปิดใบสั่งซื้อ (หากต้องการใช้ใบสั่งซื้อประกอบการซื้อ)ที่เมนู ซื้อ/ใบสั่งซื้อ

2.  เมื่อ Supplier มาส่งปูน ให้บันทึกรับ ที่เมนู

 • กรณีซื้อเป็นเงินสด บันทึกที่เมนู ซื้อ / ซื้อสด
 • กรณีซื้อเครดิต บันทึกที่เมนูซื้อ / ซื้อเชื่อ

ตัวอย่างจะแสดงให้ดู ซื้อสด 10 กระสอบ และ ซื้อเชื่อ 10 กระสอบ ค่ะ

กรณีซื้อมาเป็นเงินสด

 • กรณีซื้อเป็นเงินสด ทำรับที่เมนู ซื้อ / ซื้อสด
 • อ้างอิงเลขที่ใบ PO ระบบจะดึงเอาสินค้าที่อยู่ในใบ PO มาแสดงให้
 • ใส่จำนวนที่ต้องการทำรับ เช่น สั่งไป 20 ต้องการทำรับแค่ 10 ก็ใส่ 10 ในที่นี้เราจะทำรับแค่ 10 กระสอบค่ะ

กรณีซื้อหรือขายเป็นเงินสด ระบบจะรับ เป็นเงินสดเสมอ ถ้าจ่ายชำระเป็นเช็ค หรือเงินโอน ให้เข้าไปแก้ที่แถบ "รายการจ่ายชำระ" ค่ะ

รายวันจะวิ่งแบบนี้ค่ะ

เราสามารถมองเห็น Stock สินค้าได้เลยทันที ที่เมนู สินค้า/รายละเอียดสินค้า

กรณีมีภาษีซื้อ ระบบสามารถมองเห็นภาษีซื้อและพิมพ์รายงานภาษีออกมาได้เลย

กรณีซื้อมาเป็นเงินเชื่อ

 • กรณีซื้อเป็นเงินเชื่อ ทำรับที่เมนู ซื้อ / ซื้อเชื่อ
 • อ้างอิงเลขที่ใบ PO ระบบจะดึงเอาสินค้าที่อยู่ในใบ PO มาแสดงให้
 • ใส่จำนวนที่ต้องการทำรับ ตามตัวอย่าง เราจะทำรับอีก 10 กระสอบที่เหลือกัน

เรามาดูรายการรายวันกัน

 • ระบบรับสินค้าสำเร็จรูปให้อัตโนมัติค่ะ
 • ตั้งเจ้าหนี้อัตโนมัติด้วย
 • หากมีภาษีซื้อ ก็สามารถเรียกดูรายงานภาษีซื้อได้เลยเช่นกัน

รายการสินค้าใน Stock ก็จะเพิ่มขึ้นให้อัตโนมัติ จากเดิม 10 ก็จะเป็น 20

มาดูรายงาน Aging เจ้าหนี้กัน

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

รายงานภาษีซื้อ

3.   เมื่อถึงวันครบกำหนดจ่ายชำระหนี้ ให้ไปบันทึกจ่ายชำระหนี้ที่เมนู การเงิน/จ่ายเงิน/จ่ายชำระหนี้

ระบบจะจัดเจ้าหนี้ให้อัตโนมัติ ไปดูการบันทึกรายวันกันค่ะ

Express มีรายงานให้ดูเยอะมาก (เติม S ร้อยตัว) ไปดูรายงานแยกประเภทกันค่ะ

บันทึกขายสินค้า

วงจรของระบบขายสินค้า จะเริ่มตั้งแต่

 1. ออกใบเสนอราคา
 2. ออกใบสั่งขาย (หากต้องการทำใบสั่งขาย หรือใบจัดสินค้า)
 3. ส่งสินค้า
  1. กรณีขายสด ให้บันทึกที่เมนู ขาย/ขายสด
  2. กรณีขายเป็นเงินเชื่อ ให้บันทึกที่เมนู ขาย/ขายเชื่อ
   1. ออกใบวางบิล
   2. รับชำระหนี้

ใบเสนอราคา

ที่เมนูขาย/ใบเสนอราคา

(ถ้ายังไม่มีรายละเอียดลูกค้า ก็ให้ไปเพิ่มรายละเอียดลูกค้า ที่เมนู ขาย/รายละเอียดลูกค้า ก่อนค่ะ)

ใบสั่งขาย

ที่เมูขาย/ใบสั่งขาย

ใบสั่งขายใช้ตอนไหน ?? อาจจะประยุกต์ใช้เป็นใบจัดสินค้า เอาไว้ให้ทาง Store จัดของใส่รถได้ค่ะ (แปลว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้) การทำใบสั่งขาย ให้ทำการแปลงจากใบเสนอราคา ได้เลย โดยการกดปุ่ม QT > S/O ระบบจะทำการ แปลงใบเสนอราคาเป็นใบสั่งขายให้เองอัตโนมัติ

เราจะได้ใบสั่งขายมา 1 ใบ เอาไว้จัดของขึ้นรถ

แล้วก็มาถึงขั้นตอนการเปิดบิล

กรณีขายสด

 • ที่เมนู ขาย / ขายสด

กรณีขายเป็นเงินสด หากไม่มีการระบุว่ารับชำระเป็นเช็ค หรือ เงินโอน หรือตัดบัตรเครดิต ระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็น "เงินสด" เสมอ

ไปดูการบันทึกลงรายวันกัน

ตัวอย่างการบันทึกสินค้าแบบ Perpetual ค่ะ ถ้าแบบ Periodic จะไม่มีการบันทึกต้นทุนสินค้า (2 บรรทัดล่าง)

ระบบจะทำการตัดสินค้าออกจาก Stock อัตโนมัติ

เห็นภาษีขายทันที

กรณีขายเป็นเงินเชื่อ

 • ที่เมนูขาย / ขายเชื่อ

ทำการเปิดใบขายเชื่อ แล้วดึงใบสั่งขายที่ต้องการขึ้นมา

ระบบตัดยอดคงเหลือให้อัตโนมัติ

(ก่อนหน้านี้ ซื้อมา 20 กระสอบ ขายสดไป 2 กระสอบ เหลือ 18 กระสอบ ขายเชื่อไปอีก 3 กระสอบ เหลือ 15 กระสอบ)

เกิดภาษีขาย และ ลูกหนี้การค้า ไปพร้อม ๆ กัน ไปดูการบันทึกรายวันค่ะ

(หลัง ๆ มานี่อธิบายแบบรวดรัด) เหมือนเดิมค่ะ Periodic จะไม่มีการบันทึกต้นทุนสินค้าเพื่อขาย ( 2 บรรทัดล่างนะคะ )

ไปดูรายงาน Stock Movment กัน

Aging ลูกหนี้ด้วย

เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ หากต้องการออกใบวางบิล ให้ไปออกใบวางบิลที่เมนู การเงิน/รับเงิน/ใบวางบิล

เมื่อลูกค้าชำระเงินเข้ามา ให้ไปทำรับชำระหนี้ ที่เมนู การเงิน/รับเงิน/รับชำระหนี้

กรณีนี้ สมมุติว่าลูกค้าชำระมาเป็นเงินสด มีส่วนลดเศษให้ .50 บาท ให้เอา .50 บาทใส่ช่องส่วนลด

รายวันบันทึกให้แบบนี้ค่ะ

ไปดูงบกำไร-ขาดทุน กัน

(ตัวอย่างมีเฉพาะรายการซื้อ-ขายด้านบนค่ะ ไม่มีรายการอื่นเลย งบเลยออกมาแบบนี้)

รายงานประวัติการขาย

รายงานสรุปยอดขาย

รายงานจะแสดงกำไรขั้นต้นให้ด้วย

Express มีรายงานให้เรียกดูเยอะมาก ลองไปเรียกดูเอานะคะ


โปรแกรมบัญชี Express โทร.087-980-6789, 083-444-7676  ฟรีติดตั้ง สอนการใช้งาน

สั่งซื้อโปรแกรมทาง    LINE ID :  083-444-7676

Add by QRCode

จำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส – Express 087-980-6789, 083-444-7676  ติดตั้ง, วางระบบ, สอนการใช้งานฟรี , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจเช่าซื้อ , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com