จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com

ธุรกิจรับจ้างขนส่งสินค้าทางเรือ

Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น จำกัด http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น จำกัด http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th

สมมุติว่าลูกค้าชื่อบริษัท เอ รับเงินจากบริษัทต่างประเทศชื่อ บี สมมุติว่า 50,000.- บาท เพื่อนำไปจ่ายให้บริษัท ซี อีกที โดยจ่ายไม่ครบ เพราะหักส่วนต่างเป็นค่านายหน้า เช่น จ่ายให้บริษัท ซี 45,000.- หักค่านายหน้า 5,000.- เป็นรายได้ของบริษัทไป

ตอนที่รับเงินจากบริษัท บี ปกติลูกค้าลงบัญชีแบบ Manual โดย                

เดบิท               เงินสด/เช็ครับ              50,000.-
เครดิต            เจ้าหนี้บริษัทเรือ                     50,000.-

ความต้องการของลูกค้า คือ ต้องสามารถใส่เลขที่เช็ครับได้ หรือใส่รหัสธนาคารที่รับเงินมาได้ด้วย และต้องดูเจ้าหนี้รายตัวได้ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้น ในโปรแกรม Express จะต้องแยกเป็น 2 เมนู คือ

ตั้งรหัสสินค้าบริการ ชื่อว่า “เงินรับฝาก-บริษัทเรือ” โดยผูกบัญชีรายได้ และต้นทุนบริการ เป็นเลขที่บัญชีเดียวกัน คือ “เงินรับฝาก-บริษัทเรือ” ซึ่งอยู่หมวดหนี้สิน  จากนั้นนำรหัสนี้ไปอ้างอิงในเมนู “ขายเงินสด” โปรแกรมก็จะลงบัญชีโดย

เดบิท              เงินสด/เช็ครับ             50,000.-
เครดิต            เงินรับฝาก-บริษัทเรือ                50,000.-

จากนั้นเข้าเมนูซื้อเงินเชื่อ อ้างรหัสเจ้าหนี้เป็น “เจ้าหนี้บริษัทเรือ” และรายการสินค้าเป็น “เงินรับฝาก-บริษัทเรือ” โปรแกรมก็จะลงบัญชีโดย

เดบิท             เงินรับฝาก-บริษัทเรือ        50,000.-
เครดิต            เจ้าหนี้บริษัทเรือ                      50,000.-

และเมื่อจ่ายเงินคืนให้บริษัท ซี 45,000.- หักค่านายหน้า 5,000.- ก็ให้ไปทำเมนูจ่ายชำระหนี้ โดยผูกวิธีการจ่ายชำระหนี้เป็น “รายได้ค่านายหน้า” 5,000.- และเช็คจ่าย 45,000.- โปรแกรมก็จะลงบัญชีโดย

เดบิท              เจ้าหนี้บริษัทเรือ             50,000.-
เครดิต           เช็คจ่าย                          45,000.-
รายได้ค่านายหน้า                   5,000.-


โปรแกรมบัญชี Express โทร.087-980-6789, 083-444-7676  ฟรีติดตั้ง สอนการใช้งาน

สั่งซื้อโปรแกรมทาง    LINE ID :  083-444-7676

Add by QRCode

จำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส – Express 087-980-6789, 083-444-7676  ติดตั้ง, วางระบบ, สอนการใช้งานฟรี , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจเช่าซื้อ , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com