จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น จำกัด http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น จำกัด http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th

การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 1 ทำการกำหนดผังบัญชี ในส่วนของหนี้สิน เพิ่มขึ้นมาใหม่ ที่ เมนูบัญชี ข้อ 2. ผังบัญชี

บัญชีหมวดเลขที่บัญชี
อาคารทรัพย์สิน1410-02
เจ้าหนี้เงินจองหนี้สิน2120-03
เจ้าหนี้เงินทำสัญญาหนี้สิน2120-04
เจ้าหนี้เงินดาวน์หนี้สิน2120-05

ขั้นตอนที่ 2  กำหนดกลุ่มบัญชีสินค้า เพื่อให้ทำการบันทึก อาคาร ที่ เมนูเริ่มระบบ ข้อ1. กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ ข้อ 3.
ระบบสินค้าคงเหลือ ข้อ 2. กำหนดกลุ่มบัญชีสินค้า

ขั้นตอนที่ 3 กำหนด รหัสสินค้าที่มีสต๊อค เพื่อให้สามารถดูยอดคงเหลือหรือรายงานสินค้าได้ด้วย ที่ เมนูสินค้า ข้อ 2. รายละเอียดสินค้า

ขั้นตอนที่ 4 กำหนด รหัสสินค้าบริการ โดยกำหนดเลขที่บัญชี เจ้าหนี้เงินจอง , เจ้าหนี้เงินทำสัญญา และ เจ้าหนี้เงินดาวน์ ที่ เมนูสินค้า ข้อ 4. สินค้าบริการ

ขั้นตอนที่ 5 ทำการกำหนดเอกสารรับเงินมัดจำ ออกเป็น

(AI) รับเงินมัดจำ-เงินจอง และต้องการกำหนดเลขที่บัญชี เจ้าหนี้เงินจอง ไว้ที่ เมนูเริ่มระบบ ข้อ 4. กำหนดเลขที่เอกสาร

(AO) รับเงินมัดจำ-เงินทำสัญญา และต้องการกำหนดเลขที่บัญชี เจ้าหนี้เงินทำสัญญา ไว้ที่ เมนูเริ่มระบบ ข้อ 4. กำหนดเลขที่เอกสาร

ขั้นตอนที่ 6 กำหนดวิธีรับชำระหนี้ ขึ้นมาใหม่ ที่ เมนูเริ่มระบบ ข้อ 4. กำหนดเลขที่เอกสาร

ขั้นตอนที่ 7 กำหนดรายละเอียดลูกค้า ที่ เมนูขาย ข้อ 6. รายละเอียดลูกค้า

ขั้นตอนในการทำงาน

เมื่อลูกค้ามาดูโครงการและต้องการจะซื้อบ้าน ทางบริษัทจะทำการขายบ้าน โดยราคาบ้าน 3,200,000.- บาท จะทำการหักค่าจอง 50,000.- หัก ค่าทำสัญญา 150,000.-ส่วนเงินดาวน์ ทางบริษัทได้ให้ลูกค้าผ่อนเงินดาวน์เป็นงวด ๆ ได้โดยใช้เวลา 10 งวด เป็นจำนวน 50,000.- หลังจากนั้นลูกค้าจะทำการกู้แบงค์ เพื่อทำการโอนบ้านในภายหลัง งวดสุดท้ายที่โอนต้องจ่าย 2,500,000.-

 • เมื่อลูกค้าตกลงทำสัญญาซื้อบ้าน กับทางบริษัท ทางบริษัทจะได้รับเงินจอง และเงินทำสัญญา โดยบันทึกที่ เมนูขาย ข้อ 1. รับเงินมัดจำ/รับเงินมัดจำ-เงินจอง

โดยโปรแกรมจะบันทึกบัญชีแบบ Perpetual และ แบบ Periodic เหมือนกัน

 • ในวันทำสัญญา เมื่อมีการทำสัญญาในคราวต่อมา ก็เปิดบิลทำสัญญา

โดยโปรแกรมจะบันทึกบัญชีแบบ Perpetual และ แบบ Periodic เหมือนกัน

 • ณ วันทำสัญญา ให้ตั้งหนี้เงินดาวน์เข้าไปด้วยค่ะ จะให้ผ่อนดาวน์ งวดละ  50,000 บาท เป็นระยะเวลา 10 งวด จะเท่ากับ 500,000 บาท ให้ไปตั้งที่ "ขายเชื่อ" ค่ะ

หน้ารายวัน จะบันทึกให้แบบนี้ค่ะ

 • ในแต่ละเดือน เมื่อลูกค้าเข้ามาชำระเงินดาวน์ ให้บันทึกที่เมนู การเงิน/รับเงิน/รับชำระหนี้ โดยเรียก Invoice ที่บันทึกไว้ ขึ้นมาตัด จนกว่าจะครบตามยอด
 • เมื่อลูกค้าชำระเงินครบตามจำนวนเงินดาวน์ (หรือจ่ายครบ 10 งวด แล้ว)  และถึงวันที่ต้องสรุปยอด และตั้งหนี้คงเหลือเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเปิดบิล "ขายเชื่อ" บ้าน เพื่อรับรู้รายได้จริง และเป็นการตัดสต๊อคบ้านออกจากระบบด้วย โดยทำที่เมนู ขายเชื่อ
 • Periodic ข้อมูลการบันทึกรายวัน จะออกมาแบบนี้ค่ะ (กรณี Perpetual จะมีการ Dr. ต้นทุนสินค้าเพื่อขาย และ Cr. อาคาร ออกไปด้วย)
 • จากนั้นต้องทำการล้างยอดเอกสาร AI และ AO เพราะบิลขายไม่ระบุเลขที่ของเอกสาร AI เอกสารดังกล่าวยอดยังไม่ถูกล้างออก โดยเข้าไปในเมนูขาย ข้อ1.รับเงินมัดจำ /AI และ AO โดยไปที่หน้า 2 แล้วกดแก้ไขยอดที่ตัดไปแล้ว ให้เป็นยอดเดียวกันกับยอดคงค้าง สังเกตว่าตัดมัดจำเรียบร้อย จะเป็น Y

แล้วก็มาถึงวันโอน

 • วันโอนบ้าน ให้ไปทำที่เมนู การเงิน/รับเงิน/รับชำระหนี้ ค่ะ ยอดโอนจะเท่ากับยอดหนี้คงเหลือ
 • หากมีส่วนลดเงินสดให้ลูกค้า ก็ใส่ในช่องส่วนลดเงินสดได้เลยค่ะ

มาดูรายงานกัน

รายงานที่ 113 รายละเอียดการรับเงินจอง / เงินทำสัญญาโครงการ
รายงานที่ 712 ประวัติการขาย


โปรแกรมบัญชี Express โทร.087-980-6789, 083-444-7676  ฟรีติดตั้ง สอนการใช้งาน

สั่งซื้อโปรแกรมทาง    LINE ID :  083-444-7676

Add by QRCode

จำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส – Express 087-980-6789, 083-444-7676  ติดตั้ง, วางระบบ, สอนการใช้งานฟรี , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจเช่าซื้อ , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com