จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com

ระบบจัดซื้อสินค้า และการรับสินค้า

Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th

 

 1. สามารถพิมพ์แก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ถึง 3 รูปแบบ เช่น ใบสั่งซื้อ และใบรับสินค้า
 2. รองรับภาษีซื้อแบบขอคืนไม่ได้เต็มจำนวน โดยโปรแกรมจะเฉลี่ยภาษีซื้อขอคืนได้ และภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้ ให้เองอัตโนมัติ
 3. วันที่ได้รับสินค้า เป็นคนละวันกับวันที่ของใบกำกับภาษีซื้อได้
 4. สามารถบันทึกรับสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตราปกติ และกลุ่มที่ได้รับยกเว้นในใบรับสินค้าใบเดียวกันได้
 5. สามารถบันทึกการซื้อที่มีการจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าได้
 6.  สามารถบันทึกส่วนลดแต่ละรายการสินค้า และส่วนลดจากยอดรวม ซึ่งลดเป็นจำนวน (บาท) เปอร์เซ็นต์ และ เปอร์เซ็นต์แบบหลายชั้น เช่น 5+3+2 (ลด 5% เหลือเท่าไหร่ลดอีก 3% เหลือเท่าไหร่ ลดอีก 2%) 
 7. เปิดโอกาสให้แก้ไขยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ตรงกับใบกำกับภาษีของผู้จำหน่ายได้
 8.  สามารถซื้อสินค้าด้วยหน่วยนับที่แตกต่างกับหน่วยนับที่เก็บในสต็อกได้ เพียงแต่มีอัตราส่วนที่สัมพันธ์กัน
 9.  ในใบสั่งซื้อ สามารถบันทึก ขนส่งโดย, สถานที่ที่จะให้ส่งสินค้า และคลังที่ทำการสั่งซื้อได้
 10.  ในใบสั่งซื้อใบเดียวกัน สามารถกำหนดวันที่รับสินค้าแต่ละตัวแยกกันคนละวันได้ตามต้องการ ประโยชน์ก็คือ สามารถทยอยส่งสินค้าตาม Order ของลูกค้าได้
 11. สามารถบันทึกการรับสินค้า โดยอ้างอิงถึงใบสั่งซื้อสินค้า หรือไม่ต้องเปิดใบสั่งซื้อก่อนก็ได้
 12.  ในใบสั่งซื้อ โปรแกรมจะควบคุมยอดที่สั่งซื้อและค้างรับ และสามารถรับสินค้าตามที่สั่งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะรับสินค้าครบตามยอดสั่งซื้อ
 13.  มีรายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ (เพื่อเตือนฝ่ายจัดซื้อสั่งของเพื่อให้ทันขาย) แยกตามหมวดสินค้าและผู้จำหน่าย
 14.  สามารถสั่งซื้อสินค้าตามยอดสั่งจอง(Order) ช่วยลดภาระการสต๊อคสินค้า โดยดูจากรายงานสินค้าค้างส่ง
 15.  สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบตามยอดสั่งจองสินค้า(Order) โดยใช้สินค้าชุดช่วยคำนวณหายอดวัตถุดิบที่จะต้องใช้ในการผลิต
 16.  ในเอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มคำอธิบายรายการสินค้าได้ จำนวน 10 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร
 17.  ในเอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มคำอธิบายหมายเหตุได้ จำนวน 5 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร
 18.  สามารถเพิ่มสินค้า และผู้จำหน่าย ได้ในขณะบันทึกรายการซื้อfsdfsdfsdfsdf
 19. สามารถบันทึกรายการซื้อสินค้าได้สุงสุด 999 รายการ/เอกสาร
 20.  รองรับธุรกิจการซื้อบริการ (เกณฑ์เงินสด) และจะปรับยอดภาษีซื้อให้ เมื่อบันทึกจ่ายชำระหนี้
 21.  เมื่อบันทึกรับสินค้าโปรแกรมจะตั้งเจ้าหนี้, เพิ่มสต๊อค, บันทึกภาษีซื้อ, ลงบัญชี และเก็บสถิติการซื้อให้ทันที


โปรแกรมบัญชี Express โทร.087-980-6789, 083-444-7676  ฟรีติดตั้ง สอนการใช้งาน

สั่งซื้อโปรแกรมทาง    LINE ID :  083-444-7676

Add by QRCode

จำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส – Express 087-980-6789, 083-444-7676  ติดตั้ง, วางระบบ, สอนการใช้งานฟรี , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจเช่าซื้อ , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รายการExpress Single ThaiExpress Single Thai/EngExpress LAN ThaiExpress LAN Thai/Eng
ราคา19,000 บาท27,000 บาท31,000 บาท39,000 บาท
รายละเอียด- ใช้งานได้เครื่องเดียว
- เมนูภาษาไทย
- การออก invoce และเอกสารบัญชีเป็นภาษาไทย
- งบการเงินต่าง ๆ เป็นภาษาไทย
- ใช้งานได้เครื่องเดียว
- เมนูภาษาไทย/อังกฤษ
- การออก invoce และเอกสารบัญชีเป็นภาษาไทย/อังกฤษ
- งบการเงินต่าง ๆ เป็นภาษาไทย/อังกฤษ
- ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่องในวง
LAN เดียวกัน
- เมนูภาษาไทย
- การออก invoce และเอกสารบัญชีเป็นภาษาไทย
- งบการเงินต่าง ๆ เป็นภาษาไทย
- ใช้งานได้เครื่องไม่จำกัดจำนวนเครื่องในวง
LAN เดียวกัน
- เมนูภาษาไทย/อังกฤษ
- การออก invoce และเอกสารบัญชีเป็นภาษาไทย/อังกฤษ
- งบการเงินต่าง ๆ เป็นภาษาไทย/อังกฤษ


Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com