จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com

ลูกค้าหักเงินประกันผลงานเอาไว้ บันทึกอย่างไร

Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น จำกัด http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น จำกัด http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th

ธุรกิจก่อสร้าง (กรณีเราถูกลูกค้าหัก)
ลูกค้าหัก “เงินประกันผลงานไว้” บันทึกในเอ็กซ์เพรสยังไงดี ??

ปกติเวลาเรียกรับชำระหนี้ สำหรับธุรกิจงานก่อสร้าง ลูกค้ามักจะหักเงินประกันผลงาน (ตามตกลง) เอาไว้ด้วย เงินส่วนนี้คือสินทรัพย์ในทางบัญชีค่ะเป็นฝั่งลูกหนี้ นั่นหมายความว่าเราต้องไปเพิ่มผังบัญชีในส่วนนี้ก่อน

Step 1. เพิ่มผังบัญชี  (เมนู 5/2)

Step 2. เพิ่มวิธีการรับชำระหนี้ (เมนู 7/1/4/2)

Step 3. ไปรับชำระหนี้ได้ค่ะ (กรณีแจ้งหนี้ออกไปแล้วนะ ถ้ายังไม่แจ้งหนี้ ก็ไปแจ้งที่ขายเชื่อค่ะ แจ้งด้วยยอดประจำงวดที่จะเรียกเก็บเลย) (การบันทึกรับชำระหนี้ให้บันทึกที่เมนู 3/1/5)

Step 4. หลังจากบันทึกแล้ว รายวันจะวิ่งแบบรูปที่ 4 ค่ะ และวิ่งต่อไปยังแยกประเภท เราสามารถเรียกดูรายงานตรงแยกประเภทได้เลย

Step 5. เมื่อส่งมอบงานเรียบร้อย และได้เงินประกันผลงานคืน ให้ไปล้างหนี้ที่รายวันทั่วไปนะคะ Dr.เข้ามาเป็นเงินสด หรือเงินโอน หรือเช็ค ตามแต่ลูกค้าจะชำระเข้ามา แล้ว Cr. ด้วยบัญชีเงินประกันผลงานออกไป

***กรณีเราหักผู้รับเหมา ทำคล้ายกันเลยค่ะแค่ย้ายฝั่งไปฝั่งเจ้าหนี้แทนแค่นั้นเอง

#ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 0834447676


โปรแกรมบัญชี Express โทร.087-980-6789, 083-444-7676  ฟรีติดตั้ง สอนการใช้งาน

สั่งซื้อโปรแกรมทาง    LINE ID :  083-444-7676

Add by QRCode

จำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส – Express 087-980-6789, 083-444-7676  ติดตั้ง, วางระบบ, สอนการใช้งานฟรี , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจเช่าซื้อ , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com