Daily Archives: October 13, 2017

1 post

แก้ปัญหา Error No:330 Tag Name Not Found

อาจเรียกได้ว่าเป็นปัญหาสุดฮิต ของผู้ใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส เลยก็ว่าได้  Error นี้เกิดจาก Index File ของโปรแกรมมีปัญหา กรณีลูกค้าใช้งานโปรแกรมแบบ Single สาเหตุของปัญหาอาจเกิดจาก ลูกค้าไปเปลี่ยนชื่อเครื่อง (หลังจากติดตั้งโปรแกรมและลงทะเบียนไปแล้ว) ลูกค้าไปลดขนาด หรือเพิ่มขนาดของ Drive ที่ทำการติดตั้งโปรแกรม ลูกค้าเอาเครื่องไปติดตั้ง windows ใหม่ โดยไม่ได้แจ้งถอนสิทธิ โปรแกรม ลูกค้าเปลี่ยนฮาร์ดดิส แล้วนำโปรแกรมไปติดตั้งบนฮาร์ดดิสลูกใหม่ ทั้งนี้ให้ลูกค้าโทรเข้าฝ่ายขาย 02-217-3533 กด 1 เพื่อดำเนินการช่วยเหลือค่ะ กรณีลูกค้าใช้งานโปรแกรมแบบ LAN  สาเหตุของปัญหาอาจเกิดจาก ถ้า Error นี้เป็นที่เครื่องแม่ ให้ดูว่า ลูกค้าไปเปลี่ยนชื่อเครื่อง (หลังจากติดตั้งโปรแกรมและลงทะเบียนไปแล้ว) ลูกค้าไปลดขนาด หรือเพิ่มขนาดของ Drive ที่ทำการติดตั้งโปรแกรม ลูกค้าเอาเครื่องไปติดตั้ง windows ใหม่ โดยไม่ได้แจ้งถอนสิทธิ โปรแกรม ลูกค้าเปลี่ยนฮาร์ดดิส แล้วนำโปรแกรมไปติดตั้งบนฮาร์ดดิสลูกใหม่ การใช้งานเวอร์ชั่น […]