จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com
Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

083-444-7676-จำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส, วางระบบและประยุกต์ใช้งาน , สอนการใช้งาน

“Express” โปรแกรมบัญชีที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

 

 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น จำกัด http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น จำกัด http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th

” เพราะระบบบัญชีเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เกินกว่าจะเรียนรู้ “

เจ้าของกิจการหลายคนคิดเช่นนี้ แต่โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส จะทำให้ปัญหา ดังกล่าวหมดไปทันทีเมื่อลองใช้งาน เพราะ Express ได้รับการออกแบบมาตรงกับ Concept ที่ว่า “โปรแกรมบัญชีที่ใช้ง่ายเพียงปลายนิ้ว” นั่นหมายถึง ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นนักบัญชี หรือจบสาขาใดมาก็จะสามารถใช้โปรแกรมเอ็กซ์เพรสได้อย่างแน่นอน ทั้งตัวโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง โดยออกแบบมาเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อขายสินค้า หรือบริการ  แม้ว่าในปัจจุบันจะมีโปรแกรมทางด้านบัญชีอยู่มากมาย  แต่ Express เน้นในเรื่องความง่ายและสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน รวมถึงข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

สะดวก สวยงาม น่าใช้

 • User Interface ใช้งานง่าย
 • เมนูการทำงานเข้าใจง่าย ไม่รกสายตา วางตำแหน่งแยกหมวดหมู่การใช้งานจริง
 • มีความยืดหยุ่นสูง ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเมนู-ออกแบบเอกสารได้เองตามความเป็นจริงในการใช้งาน

กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารเอง หรือจะให้เรียงแบบอัตโนมัติก็ได้

 • เลือกรูปแบบของเลขที่เอกสารได้หลายแบบ
 • ใส่เลขที่เอกสารใหม่ต่อจากใบล่าสุดให้อัตโนมัติ และขึ้นต้นใบที่ 1 ใหม่ของทุกเดือน
 • แยกประเภทเอกสารตามการใช้งาน
 • สามารถใช้เลขที่เอกสารแบบรวมโดยไม่ต้องแยกย่อย

การนำส่งภาษี เป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้ว

 • พิมพ์ รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย  จากโปรแกรมได้ทันที
 • พิมพ์ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และ ภงด.3 และ ภงด.53 ได้ทันที ตรงตามแบบกรมสรรพากร
 • ตัวอย่างรายงานภาษีขาย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676
 •  ตัวอย่างรายงานภาษีซื้อ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676

รวมเอา 12 ระบบย่อย เข้าไว้ด้วยกัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th

เอ็กซ์เพรส Express เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปซึ่งรวบรวมระบบบัญชีถึง 12 ระบบเข้าไว้ด้วยกันเป็นโปรแกรมเดียว และข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกัน โดยอัตโนมัติทำให้ลดขั้นตอนในการทำงาน เพียงแค่ทำการบันทึกข้อมูลรายวันการซื้อ และการขายเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะทำหน้าที่นำข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบ ที่เกี่ยวข้องให้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานทุกรายงานได้ทันที ทำให้ท่านสามารถทราบผลการดำเนินงานได้ภายในอึดใจเดียว

โปรแกรมบัญชี Express ประกอบไปด้วยระบบย่อย 12 ระบบคือ

 1. ระบบการจัดซื้อสินค้า และการรับสินค้า
 2. ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 3. ระบบการจัดจำหน่ายและการจองสินค้า
 4. ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ
 5. ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
 6. ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร
 7. ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
 8. ระบบบัญชีแยกประเภท
 9. ระบบสินทรัพย์ถาวร
 10. ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า
 11. ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า
 12. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ทุกระบบเชื่อมโยงถึงกัน

 • โปรแกรมมีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ อย่างอัตโนมัติ
 • ลดการซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล
 • สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดในการบันทึกเอกสารได้ง่าย
 • พิมพ์รายงานทุกรายงานได้ทันที ทำให้ท่านสามารถทราบผลการดำเนินงานได้ภายในอึดใจเดียว

ชุดโปรแกรมมี 2 แบบ จำแนกตามการใช้งาน คือ 1.0 บริหารภายใน และ 1.5 สรรพากร (ราคาเท่ากัน)

 • ชุดบริหารภายใน เอาไว้สำหรับปิดงบภายใน เนื่องจากโปรแกรมถูกออกแบบมาให้แก้ไขได้ตลอดเวลา แก้ไขแบบไร้ร่องรอย
 • ชุดสรรพากร เอาไว้ปิดงบ ส่งสรรพากร ผ่านรายการผิด ต้องไปทำการกลับรายการ คิดเงินผิด ก็ต้องไปออกใบลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้ ความสะดวกในการทำงานต่างกัน

ข้อแตกต่างระหว่างชุดบริหารภายใน และชุดสรรพากร ลูกค้าจะต้องพิจารณาเลือกตั้งแต่การติดตั้งครั้งแรก การเปลี่ยนเวอร์ชั่นภายหลัง มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน และค่าดำเนินการเปลี่ยนประมาณ 4,500 บาท

ขีดความสามารถของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express เวอร์ชั่น 1.0 และเวอร์ชั่น 1.5 มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ คือ เมื่อบันทึกรายการรายวันในหน้าจอ เมนูซื้อ, ขาย, การเงิน ฯลฯ โปรแกรมจะนำข้อมูลไปกระทบยอดทุกระบบที่เกี่ยวข้อง ให้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานทุกระบบได้ทันที ยกเว้นระบบบัญชีระบบเดียวที่มีข้อแตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.

เวอร์ชั่น 1.0 ( ชุดบริหารภายใน )เวอร์ชั่น 1.5 ( ชุดรองรับประกาศกรมสรรพากรตาม ม.63)
เมื่อมีการบันทึกรายการรายวัน โปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีขั้นต้นในสมุดรายวันให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการบันทึกรายการรายวัน โปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีขั้นต้นในสมุดรายวันให้โดยอัตโนมัติ
เข้าบัญชีแยกประเภทและงบการเงินทันที แบบอัตโนมัติต้องเข้าไปผ่านรายการ (Posting) เข้าบัญชีแยกประเภทด้วยตัวเอง (โปรแกรมไม่ผ่านให้แบบอัตโนมัติ)
สามารถพิมพ์แยกประเภทและงบการเงินทุกงบได้ตลอดเวลาต้องทำการผ่านบัญชีก่อน จึงจะเรียกดูงบการเงินได้ ( ซึ่งท่านจะผ่านทุกวัน, ทุกอาทิตย์, ทุกเดือน หรือปีหนึ่งค่อยทำการผ่านบัญชีหนหนึ่งก็ได้ )
แก้ไขไม่ว่าจะเป็นรายการของเดือนไหนก็ตาม ท่านสามารถแก้ไขโดยไร้ร่องรอยได้ตลอดเวลาแก้ไขได้แต่มีร่องรอย โดยต้องปรับปรุงตามหลักการบัญชีเท่านั้น เช่น ทำใบลดหนี้ หรือ ใบเพิ่มหนี้

แล้วจะเลือกซื้อโปรแกรมเวอร์ชั่นไหนดี   เกณฑ์การพิจารณาในการเลือกโปรแกรม มีดังต่อไปนี้

รายละเอียดVersion 1.0Version 1.5
1. จัดทำบัญชีส่งสรรพากรจ้างสำนักงานบัญชีทำส่งเอง
2. รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย สต๊อกการ์ดโอนเข้า Excel ตกแต่ง และพิมพ์พิมพ์ออกโดยตรงจากโปรแกรมได้เลย
3. การแก้ไขข้อมูลและการกระทบยอดแก้ไขได้ตลอดเวลาPOST แล้วแก้ไขไม่ได้ ต้องกลับรายการ
4. ต้องการดูบัญชีแยกประเภทดูได้ทันทีดูรายงานเรียงตามเลขที่บัญชีแทน
5. ต้องการดูงบการเงินดูได้ทันทีต้องทำการ POST ก่อน

 ไม่ว่าธุรกิจชนิดใด ก็ใช้งานโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสได้


โปรแกรมบัญชี Express โทร.087-980-6789, 083-444-7676  ฟรีติดตั้ง สอนการใช้งาน

สั่งซื้อโปรแกรมทาง    LINE ID :  083-444-7676

Add by QRCode

จำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส – Express 087-980-6789, 083-444-7676  ติดตั้ง, วางระบบ, สอนการใช้งานฟรี , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจเช่าซื้อ , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com